Phát hiện chiến dịch tấn công mạng nguy hiểm nhắm vào Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), cuộc tấn công này do nhóm APT Cycldek thực hiện, nhắm vào các nước Trung Á, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đây là một trong những nhóm tấn công APT nằm trong danh sách được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin thường xuyên giám sát. Từ đó, đơn vị có thể phát hiện sớm nguy cơ để thực hiện biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn và xử lý các chiến dịch tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trên diện rộng.

6 giai đoạn của Quy trình kiểm thử phần mềm

Về cơ bản, quy trình kiểm thử phần mềm gồm 6 giai đoạn: Requirement Analysis (Phân tích yêu cầu), Test Planning (Lập kế hoạch kiểm thử), Test Case Development (Phát triển kịch bản kiểm thử), Environment Setup (Thiết lập môi trường kiểm thử), Test Execution (Thực hiện kiểm thử), Test Cycle Closure (Kết thúc chu kỳ kiểm thử).Xem thêm: vận chuyển nhật việt