Tuyển dụng

Tuyển Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm - Kỹ Sư Tư Vấn Dự Án CNTT (Partime)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kỹ sư phát triển phần mềm:
• Lập trình xây dựng core, backend cho các hệ thống với đối tác là các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.
• Lập trình, xây dựng API cho các dịch vụ của công ty theo sự phân công của trưởng bộ phận.
• Xây dựng hệ thống CMS, Portal trên nền tảng .NET hoặc Java
• Tham gia phát triển sản phẩm, các hệ thống phân tích dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu viễn thông.
• Tham gia phát triển các dự án của công ty.

Kỹ sư tư vấn dự án CNTT:

Tuyển kỹ sư tư vấn dự án CNTT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tư vấn các giải pháp hạ tầng CNTT: Network, Security...

- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, cấu hình kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu của dự án

- Xây dựng tài liệu tư vấn dự án theo qui định của nhà nước (Xây dựng BCNCKT, TKTC…)

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật các giải pháp CNTT

QUYỀN LỢI

- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Lương thỏa thuận (30M ++); thưởng theo hiệu quả công việc

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Đại học CNTT, Điện tử viễn thông...

Tuyển nhân viên khinh doanh CNTT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện tìm kiếm, chăm sóc khách hàng

- Nắm bắt nhu cầu, xây dựng dự án, ký hợp đồng

- Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán

QUYỀN LỢI

- Chế độ BHXH, y tế, thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

- Lương >7 triệu đồng/tháng; thưởng theo doanh số

- Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

YÊU CẦU

- Hiểu biết về thị trường CNTT

- Có kinh nghiệm kinh doanh dự án CNTT

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (Microsoft Office, Excel…)