Tư vấn giám sát thi công

Công ty Cổ phần Công nghệ ITEKO cung cấp dịch vụ quản lý và phối hợp các nhà thầu để đạt được mục tiêu về chất lượng và tiến độ do Chủ Đầu tư đưa ra cho dự án. Các dịch vụ của ITEKO gồm:

  • Quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí của dự án.
  • Quản lý an toàn lao động tại công trường để đề phòng các tai nạn hoặc thương vong vì nếu điều đó xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của công trình và công trình có thể bị đình chỉ thi công.
  • Quản lý các phát sinh, thanh toán
  • Hỗ trợ Chủ Đầu tư  làm việc với các cơ quan chức năng về các giấy phép cần thiết cho dự án.