Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án là một trong những dịch vụ được Công ty Cổ phần Công nghệ ITEKO trú trọng và khai thác, bởi quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách kết nối các bộ phận với nhau và sử dụng các phương pháp quản lý hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng của dự án do Chủ Đầu tư đề ra. Các dịch vụ mà ITEKO cung cấp gồm:

  • Giai đoạn tiền thiết kế: Phát thảo và đánh giá tính khả thi của dự án, lập tiến độ cho dự án, hỗ trợ Chủ Đầu tư trong việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu thiết kế.
  • Giai đoạn thiết kế: Xem xét đánh giá các tài liệu thiết kế, kiểm tra tính hợp lý của dự toán và đề suất các biện pháp tiết kiệm chi phí thông qua việc đề xuất các hiệu chỉnh thiết kế kỹ thuật, lập tiến độ thi công và tiến độ đấu thầu.
  • Giai đoạn đấu thầu: Hỗ trợ Chủ Đầu tư trong việc lựa chọn phương án đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi đưa ra đề xuất với Chủ Đầu tư.
  • Giai đoạn thi công:  Hỗ trợ Chủ Đầu tư xem xét và phê duyệt bản vẽ thi công và tiến độ thi công của nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ cho các giấy phép cần thiết để hoàn thành công trình.