Tuyển Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm - Kỹ Sư Tư Vấn Dự Án CNTT (Partime)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kỹ sư phát triển phần mềm:
• Lập trình xây dựng core, backend cho các hệ thống với đối tác là các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.
• Lập trình, xây dựng API cho các dịch vụ của công ty theo sự phân công của trưởng bộ phận.
• Xây dựng hệ thống CMS, Portal trên nền tảng .NET hoặc Java
• Tham gia phát triển sản phẩm, các hệ thống phân tích dữ liệu mạng xã hội, dữ liệu viễn thông.
• Tham gia phát triển các dự án của công ty.

Kỹ sư tư vấn dự án CNTT:
- Tư vấn thiết kế giải pháp hạ tầng CNTT: Datacenter, LAN/WAN, Storage, Security
- Tư vấn giải pháp ứng dụng hạ tầng như Microsoft như AD, Exchange…
- Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin cho tòa nhà.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu đối với kỹ sư phát triển phần mềm:

- Có nền tảng và ngôn ngữ lập trình: .Net Core, .Net Framework, C#, Asp.Net MVC
- Hiểu biết về Design Patterns là 1 lợi thế, chưa biết sẽ được đào tạo.
- Đã từng làm việc với framework Devexpress là lợi thế lớn.
- Biết lập trình Javascript, jQuery, Html, Css
- Biết sử dụng jQuery plugins 
- Biết và lập trình được các javascript framework như: Angular, React, Vue,… là lợi thế lớn, chưa biết sẽ được đào tạo.

Yêu cầu đối với kỹ sư tư vấn dự án CNTT: 

- Có kiến thức sâu rộng về hạ tầng phần cứng, một trong các lĩnh vực: mạng, máy chủ, lưu trữ, OS, ứng dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu, các giải pháp ứng dụng: quản trị, bảo mật…
- Có kinh nghiệm tư vấn hệ thống CNTT cho các đơn vị nhà nước (Lập BCNCKT, Thiết kế thi công…)
- Có khả năng làm việc nhóm tốt