Tư vấn thiết kế chi tiết

Công ty Cổ phần Công nghệ ITEKO cung cấp các dịch vụ thiết kế , các hệ thống CNTT, an ninh bảo mật . Các dịch vụ của ITEKO bao gồm:

  • Tư vấn thiết kế như: Thiết kế phần mềm nghiệp vụ, thiết kế hệ thống mạng WAN, thiết kế trung tâm dữ liệu (DC), hệ thống an ninh bảo mật....
  • Tư vấn quản lý thiết kế: Do có rất nhiều loại thiết kế khác nhau, nên khả năng chậm trễ sẽ rất cao nếu như các nhà tư vấn không kết hợp tốt với nhau. Quản lý thiết kế sẽ giúp đảm bảo các nhà tư vấn sẽ kết hợp suông sẻ với nhau để hoàn thành thiết kế cuối cùng cho đấu thầu và thi công. Đồng thời cũng sẽ giúp tránh các lỗi, sai sót hoặc khác biệt giữa các nhà thiết kế cho dự án và nó sẽ giúp tránh các phát sinh về sau do các lỗi thiết kế này.