ITEKO_iCS - Phần mềm quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm quản trị iCS giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?  

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iCS được thiết kế để giúp cho các doanh nghiệp start up với quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ hoạt động hiệu quả tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.

 • Các hoạt động điều hành doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ, thực hiện trên môi trường máy tính.
 • Loại bỏ các tài liệu giấy, in ấn… giảm thiểu việc tương tác thủ công trực tiếp của nhân sự do đó đấy nhanh tốc độ công việc.
 • Đơn giản trong việc điều hành tài chính, kế toán. Thông tin tài chính tức thời, chính xác.
 • Tối ưu hóa việc sử sử dụng nhân sự, cắt bỏ các khâu trung gian, giảm thiểu chi phí văn phòng…
 • Làm việc mọi nơi, tự động hóa quy trình của doanh nghiệp, tăng tốc hoạt động xử lý công việc và tương tác giữa các bộ phận.
 • Giảm thiểu chi phí văn phòng, nhân sự hành chính, kế toán.
 • iCS dễ triển khai, sử dụng đơn giản, chi phí thấp đầu tư thấp.

 

Phân hệ quản lý công việc (WORKS)

 • Chức năng quản lý hợp đồng: Quản lý thông tin hợp đồng, tiến độ thực hiện, công tác nghiệm thu thanh toán, chi phí thực hiện hợp đồng…
 • Chức năng giao việc: Giao việc gắn với hợp đồng, công việc, phòng ban. Quản lý tiến trình thực hiện công việc.

 

Phân hệ quản lý tài chính, kế toán (FINANCE)

 • Quỹ tiền mặt/TK ngân hàng: Kiểm soát số dư, các thác vụ xuất/nhập
 • Quy trình nộp tiền vào quỹ tiền mặt/TK ngân hàng: Kiểm soát luồng tiền rút nộp vào quỹ và tài khoản
 • Quy trình rút Sec: Kiểm soát luồng tiền rút Sec từ tài khoản và quỹ tiền mặt
 • Quy trình tạm ứng
 • Quy trình thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản gắn với hợp đồng, công việc.

Phân hệ  quản lý hành chính nhân sự (BACK OFFICE)

 

CHI PHÍ/PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

 

Chi phí sở hữu phần mềm iCS:

          - Miễn phí phần mềm, cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

         - Miễn phí 6 tháng sử dụng trải nghiệm

         - Chi phí 1 năm sử dụng phần mềm (gồm hosting, hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật phiên bản mới…) tương đương 1 tháng lương của một nhân sự văn phòng.

 

Phương án triển khai phần mềm iCS:

         - Triển khai trên hệ thống riêng

         - Triển khai trên máy chủ ảo của các đơn vị cung cấp (FPT, Vietel…)

         - Triển khai trên hệ thống điện toán đám mây của công ty ITEKO